Organisationsförändring

Organisationsförändring

FerroProtect har under de senaste åren haft en hög tillväxt vilket har lett till att vi nu sett över vår organisationsstruktur. Från och med 10 januari 2019 ser vår organisation ut enligt ovan, vilket vi tror skall optimera vår produktion och organisation. Kontaktuppgifter ser ni till höger samt under fliken kontakt