Dekorativ förkromning

Privat kund?
Vi får ofta förfrågningar från privatkunder som eftersöker förkromning av exempelvis bil detaljer. Vi hjälper naturligtvis även privatkunder. Dock så finns det vissa begränsningar som man bör ta hänsyn till. 

För att vi ska kunna belägga ytan så måste den vara helt ren från tidigare beläggningar. För att få en blank kromutfällning krävs det en slät och jämn underyta och eventuella kaviteter och porer måste poleras bort alternativt fyllas med t ex tenn och efterpoleras. Detaljer som är tillverkade i zinkgjutgods eller  aluminium kan vi inte ytbehandla.
Prisuppgift måste lämnas per applikation då det beror på om detaljen kräver att vi behöver bygg en specialhängare samt eventuellt maskeringsarbete som kan krävas.  

Vi använder oss av en unik teknik där vi lägger tre olika nickelskikt för att uppnå bästa möjliga korrosionsskydd i kombination med hög finish väl lämpat för bil detaljer som utsätts för en korrosiv miljö.

Dekorativ förkromning
Krom är en av de hårdaste och mest nötningsbeständiga metallerna. Den är dessutom mycket motståndskratig mot korrosion och har en yta som till skillnad från nickel bibehåller sin glans i utomhusatmosfär. 

Fuktig och/eller förorenad luft angriper alla metaller, även nickel om än i mycket långsammare takt än t ex. stål. Kromskiktet motverkar dessa angrepp samtidigt som det bevarar ytans glans och ökar dess motståndskraft mot mekaniska påfrestningar.

Nickel är anodiskt i förhållande till krom. Detta innebär att korrosion  - om än långsamt, börjar i nickelskiktet. Krom beläggningen kan nämligen inte göras helt tät.
Detta kan man på olika sätt motverka genom att göra kromskiktet mikrosprucket, ca: 250 sprickor/cm i vardera riktning eller mikroporöst, ca: 10000 mikroporer/cm2. Detta ökar den exponerade nickelytan i förhållande till kromytan vilket minskar angreppstakten. 

På grund av att krom i sig är oduktilt och hårt , vilket ofta orsakar sprickor i kromskiktet, ger inte detta ensamt ett bra korrosionsskydd utan måste kombinaras med underliggande nickelskikt. För att bevara glansen på polerat, rostfritt stål är det däremot mycket lämpligt.

Till skillnad från hårdförkromning så finns det idag glansförkromningsprocesser som är baserade på trevärt krom som inte berörs av REACH förbudet.

Kategori
Dekorativt
Renovering

Typiska applikationsområden
    Vvs
    Fordon
    Marin
    Möbler/design
    Medecinteknik

Kontakt 
För mer info kontakta Kristian Löwhagen på 031 788 14 44