We are closed for holidays during week 28-31 both in the office and goods reception.

Funktioner

Ytbehandling för nutida och framtida generationer

Office

Goods reception

Gothenburg

Falkenberg

Ferroprotect i Göteborg AB

Org-nr: 556196-0146

Ferroprotect i Falkenberg AB

Org-nr: 556649-6567

Certified

Certified according to:
ISO9001:2015
ISO14001:2015

Copyright 2022 FerroProtect

Den här sidan använder cookies för att fungera.