Förkromning

Process
Elektrolytisk förkromning används när slitageskydd är en viktig egenskap

Fördel/ Egenskaper
Den hårda beläggningen medför låg friktion och ger en yta som är lätt att hålla ren. En hårdhet på upp till 1000 HV tillsammans med mycket låg friktionskoefficient är grunden för en utomordentlig nötningsbeständigt. Mikrosprickor i skiktet gör att smörjmedel bibehålls. Tack vare ett naturligt bildat oxidskikt på krom får man god korrosionsbeständighet och kemisk beständighet, vilket är ytterligare fördelar. 

Kategori
Mycket hög hårdhet och bra slitageskydd

Typiska applikationsområden
    Processindustri
    Offahore
    Marin
    Fordon

Kontakt 
För mer info kontakta Kristian Löwhagen på 031 788 14 44