Nikrolit

Process
En process som kompletterar hårdförkromningsbeläggningar för att utöka dess fördelar. Orsaken är att kromskiktet oftast är mycket hårdare än grundmaterialet bildas det mikrosprickor i kromskiktet, i kombination med en korrosiv miljö, kan det leda till flagning och risk för rost. Genom beläggning av NIKROLIT kan detta förhindras. Ett skikt av NILIT mellan stålet och kromen fångar upp spänningar som kan uppstå vid mekaniska påfrestningar eller temperaturchocker och motverkar på det sättet sprickor ner till grundmaterialet.

Egenskaper/fördelar
Hårdkromen ger ett hårt och slitstarkt ytskikt med låg friktionskoefficient vilket gör att smuts och andra föroreningar får svårt att fastna på ytan. Dock har man observerat att när det gäller miljöpåfrestningar såsom inom marin eller tung industriatmosfär, så räcker inte korrosionsskyddet hos krom till. Genom beläggning av NIKROLIT kan detta förhindras. Ett smidigt skikt av NILIT mellan stålet och kromen fångar upp spänningar som kan uppstå vid mekaniska påfrestningar eller temperaturchocker och motverkar på det sättet sprickor ner till grundmaterialet. På så vis kan NIKROLIT lösa nötnings- och korrosionsproblem. 

Kategori
Mycket hög korrosionsbeständighet med högt slitageskydd

Typiska applikationsområden
    Offshore
    Marin
    Fordon
    Processindustri

Kontakt 
För mer info kontakta Kristian Löwhagen på 031 788 14 44