🎄 Vi håller stängt för julledighet mellan 22/12 - 2/1 både på kontor och godsmottagning. 🎄

Om Covid-19

Information gällande hanteringen av Covid-19

Vi följer dagligen upp detta på ledningsnivå för att snabbt kunna förändra och justera i hela vår organisation och snabbt få ut nya förhållningsregler och direktiv när så krävs.

Vi har upprättat interna förhållningsregler för vår personal där vi reducerat interaktionen mellan medarbetare och som så många andra bolag även upplyst personalen om vikten av personlig hygien mm.

Om vi står inför faktum att en stor del av våra medarbetare insjukar eller satts i karantän och det därmed uppstår en eventuell brist på personal, så prioriteras kunder med samhällsviktiga funktioner.

Nedan ges ytterligare exempel på våra interna direktiv som gäller.

  • Känner man sig sjuk och/eller känner symptom ska man stanna hemma. Läs mer hos folkhälsomyndigheten.
    Inga morgonmöten eller andra rutinmöten
  • Inga besök hos oss eller andra.
  • Inga gemensamma måltider/fika
  • Alla gemensamhetsytor skall desinficeras när man lämnar dem.
  • Handskar skall användas hela tiden där möjlighet ges.

Återkoppla gärna om ni önskar ytterligare förtydliganden eller mer information.

Den här sidan använder cookies för att fungera.