🎄 Vi håller stängt för julledighet mellan 22/12 - 2/1 både på kontor och godsmottagning. 🎄

Vårt miljöarbete

Vi skall tillsammans med våra kunder och andra intressenter, på ett så resurssnålt och kretsloppsanpassat sätt som möjligt, erbjuda ytbehandlingar som skapar det mervärde och uppfyller de förväntningar som ställs på oss.

Våra kunder och andra intressenters krav skall vara vår miniminivå, samtidigt som vi aktivt arbetar för att förebygga och minska vår totala miljöpåverkan genom att minska utsläpp till luft, mark och vatten.

För att uppfylla vår affärsidé och ständigt arbeta mot framtida visioner, skall vårt miljö- och kvalitetsarbete ständigt förbättras. Detta görs genom att ledningen kontinuerligt granskar och förmedlar våra mål och policys till samtliga i organisationen.

Våra mål skall omfattas och förstås av alla i organisationen. Vi skall följa tillämplig lagstiftning och alla skall ha kunskap och förståelse om vår verksamhets effekter på miljön. Vi skall inom ramen för våra resurser, ständigt förbättra alla processer för att skapa långsiktiga relationer till våra kunder.

Den här sidan använder cookies för att fungera.