Policy

Företagets verksamhetssystem är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 av Intertek certification AB

 

Vi skall uppfylla de krav och förväntningar våra intressenter ställer på oss.

Vi skall erbjuda ytbehandlingar som skapar ett mervärde för våra kunder och skapar långsiktiga relationer.

Vi skall arbeta för att förebygga och minska vår miljöpåverkan till gagn för både människan och naturen.

Vårt ledningssystem för Kvalitet och Miljö skall ständigt förbättras för att uppfylla vår affärsidé och ständigt arbeta mot framtida visioner.

Företagets verksamhetssystem är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 av Svensk Certifiering Norden AB. Certifikat ISO 9001
Certifkat ISO 14001