🎄 Vi håller stängt för julledighet mellan 22/12 - 2/1 både på kontor och godsmottagning. 🎄

Policy

Vi skall uppfylla de krav och förväntningar våra intressenter ställer på oss.

Vi skall erbjuda ytbehandlingar som skapar ett mervärde för våra kunder och skapar långsiktiga relationer.

Vi skall arbeta för att förebygga och minska vår miljöpåverkan till gagn för både människan och naturen.

Vårt ledningssystem för Kvalitet och Miljö skall ständigt förbättras för att uppfylla vår affärsidé och ständigt arbeta mot framtida visioner.

Företagets verksamhetssystem är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 av Svensk Certifiering Norden AB. 

Certifikat ISO 9001 och Certifkat ISO 14001

Den här sidan använder cookies för att fungera.