🎄 Vi håller stängt för julledighet mellan 22/12 - 2/1 både på kontor och godsmottagning. 🎄

Nilit

För många tillverkare av maskiner och utrustning har korrosion ställt till med stora problem. Man har sett ett ökat behov av korrosionsskydd. Exempelvis detaljer inom tryckindustrin eller detaljer för marin miljö ställer höga krav på materialets yta. Man har på flera sätt försökt förbättra skyddet. Produkter har tillverkats helt i rostfritt stål eller påsvetsat en rostfri stålmantel, men metoderna är mycket kostsamma. NILIT däremot har visat sig vara en ekonomisk lösning. En process framtagen för att öka korrosionsskyddet hos exempelvis maskiner och processutrustning av stål och gjutjärn, som är utsatta för stora korrosionspåfrestningar t ex valsar för tryckerimaskiner och rör för kemisk industri.
NILIT är en elektrolytisk nickelytbehandling som används på olika stållegeringar för att få förbättrade ytegenskaper och korrosionsskydd. Det som även utmärker ytbehandlingsmetoden NILIT är en speciell förbehandling som gör att vidhäftning till grundmaterialet är mycket bra.

NILIT skiktet är duktilt och porfritt vilket minskar risken för sprickbildning och genomslag till basmetallen. Det är således möjligt att efterbehandla både med slipning eller fräsning utan risk för flagning. Skiktet är duktilt och lämpar sig väl som underlag till ytterligare ytbehandlingar som t ex målning och kemisk förnickling.

Då processen aldrig överstiger 70° behöver man inte heller oroa sig för någon formförändring. Hårdheten på det utfällda skiktet är 250-300 HV.

NILIT är katodiskt mot till exempel stål, det vill säga att NILIT är ädlare och ger ett bra barriärskydd. Eftersom skiktet är porfritt bidrar detta till de mycket goda korrosionsegenskaperna. Processens korrosionsbeständigt gör att det kan vara ett mycket ekonomiskt alternativ till rostfritt.

Kontakt

Ring oss eller maila

Den här sidan använder cookies för att fungera.