TilläggstjänsterTjänster:
Slipning/ Svarvning:
Vi kan utföra slipning och svarvning samt polering på gods som vi har ytbehandlat. Ett exempel kan vara axlar som har kromats eller förnicklats som skall slipas in i mått efter ytbeläggningen.

Montering:
Vi kan montera ihop och färdigställa detaljer som vi ytbehandlat. På detta sätt kan våra kunder använda oss istället för att skicka godset vidare och på så sätt spara fraktkostnader och tid.

Paketering:
Vi kan erbjuda våra kunder paketering av färdigt gods i kundanpassat emballage.

Lagerhållning:
Vi har möjlighet att lagerhålla våra kunders gods.

Direkt leverans till slutkund:
FerroProtect kan lagerhålla artiklar och leverera enligt överenskommen leveransplan till slutkund.

Processer:
Betning:
FerroProtect utför betning på rostfriamaterial som har bearbetats.

Genom betningen kan vi avlägsna glödskal, svetsoxider, rester från slipmaskiner, slipband, föroreningar, bläster medel m.m. från det rostfria materialet. Efter en ordentligt utförd betning återställs korrosionshärdigheten i den rostfria artikeln.

Avfettning:
Vi utför Alkalisk avfettning på grovt nedsmutsade artiklar där vi tar bort fett och oljerester. Detta görs ofta innan betning för att säkerställa att alla fett och oljerester tas bort.

Anoljning:
Anoljning gör vi genom att doppa godset i önskad oljeform och sedan centrifugerar vi godset för att bli av med överskotts olja. Detta ger ett lättare korrosionsskydd på stålartiklar.

Vaxning:
Vi vaxar artiklar för att i främsta fall hjälpa till att styra friktionen på redan ytbehandlade produkter. På detta sätt kan vi styra friktionen utan att behöva ändra eller göra om din ytbeläggning på artikeln.