Tjänster/Processer

Vår målsättning här på FerroProtect i Göteborg AB är att vi skall leverera den för kunden, optimala lösningen i samband med ytbehandling. Vår styrka är den kunskap som vi har genom lång och gedigen erfarenhet av teknisk ytbehandling. Läs gärna mer om våra olika specialområden och processer här nedan.

Med ett sämre ytskydd förkortas livslängden på en artikel avsevärt, vilket kan leda till att du behöver byta ut en artikel i förtid.

Genom att lägga ädlare material som ytskikt på ett mjukare material kan du öka slitageskyddet utan att behöva byta grundmaterial.

Ytbehandling kan vara ett väldigt bra sätt att renovera samt reparera slitna och skadade artiklar.

Genom att lägga Nickel och Krom på en artikel kan du höja utseendet på en artikel samtidigt som såväl korrosionsskydd och slitageskydd höjs för ytskiktet.

Här kan du läsa mer om våra olika processer vid ytbehandling.

Här kan du läsa mer om övriga tjänster vi tillhandahåller.