Veralit

Process    
En elektrolytisk förnicklingsmetod som är speciellt framtagen för att kunna bygga nickelskikt upp till 5 mm. Beläggningen ger duktila och täta nickelskikt med extremt hög korrosionsbeständighet. Processen föregås av en speciell förhandlingsteknik vilket ger en unik vidhäftning till bas-substratet. Veralit processen är formulerad för att ge mindre drag- och tryckspänningar i skikten än andra nickelprocesser.

Fördel/egenskaper
Veralit är en elektrolytiskt utfälld nickelbeläggning som ger täta, duktila skikt som kan lätt efter bearbetas genom svarvning, fräsning och slipning. Ytbehandling med Veralit kan med fördel användas för reparation av skadade ytor eftersom den kan beläggas med tjocka skikt (upp till flera mm.) 
Då behandlingen utförs vid max 50°C behöver man inte heller oroa sig för formpåverkan.  
Veralit är katodiskt gentemot till stål, vilket ger ett katodiskt skydd. Det betyder att skiktet ger ett barriärskydd. För att grundmaterialet skall få ett fullgott korrosionsskydd krävs det att skiktet är tätt. Det är således skiktets täthet som är den främsta faktorn för att uppnå bra korrosionsskydd. 
Eftersom skikten är porfria bidrar detta till de goda korrosionsegenskaperna.

Kategori
Mycket hög korrosionsbeständighet med duktilt skikt.
Reparation

Typiska applikationsområden
VERALITEN har ett brett användningsområde. Det höga korrosionsskyddet gör att beläggningen gör sig bra i marin miljö. Reparation av nedslitna maskindelar återställs till ursprungligt mått med hjälp av VERALIT-beläggning. Ni finner den även inom livsmedelsindustrin där VERALIT blir ett ekonomiskt alternativ till rostfria ytor. 
Väl lämpade för applikationer som kräver extremt hög korrosionsbeständighet. 
    Off Shore
    Gas och energi 
    Processindustri
    Marina applikationer

Kontakt 
För mer info kontakta Kristian Löwhagen på 031 788 14 44